Nationella Arkivdatabasen(NAD) erbjuder sökningar i de arkivbestånd som finns överförda till NAD. Denna information fylls ständigt på och uppdateras så snart ändringar sker i aktuella arkivbestånd.

Riksarkivet ansvarar för funktionalitet och innehåll i dessa sökningar.

Blekingearkivet uppdaterar kontinuerligt sina uppgifter i NAD.

(Klicka här eller på rubriken för att öppna NAD)

- - - - - - - - - -

Topotek Blekinge är en bilddatabas med lokalhistorisk anknytning och innehåller bilder, video, ljud och dokument från Blekinge eller med koppling till Blekinge. Dessa kulturarvsobjekt kan finnas i privat ägo eller hos någon förening/organisation. Topotek Blekinge koordineras av Blekingearkivet, som samordnar aktiviteterna och administrerar systemet.

De objekt som läggs in i Topotek Blekinge från privatpersoner och organisationer utgör en viktig del av vårt gemensamma regionala och lokala kulturarv.

Genom att lägga in bilder i denna kulturarvsdatabas, så blir de sökbara och användbara för många fler och därigenom kan de bidra till ökad kunskap.

(Sök i Topotek Blekinge genom att klicka här eller på rubriken)

- - - - - - - - - -

Broar till historien

Broartillhistorien.se är i första hand, en webbportal och ett verktyg för dig som pedagog, på skola eller kulturarvsinstitution.

Men "Broar" kan även användas av dig som arbetar med ungdomsgrupper, studiecirklar för vuxna/seniorer etc där inriktningen är arbete med (första-hands)-källor.

Även om dagens gränssnitt är anpassat för elever i grundskola, så kommer det att förändras inom kort, för att passa en bredare målgrupp. Redan idag finns material för gymnasienivå och för det "Livslånga lärandet".

Så välkommen in i en värld av tema-arbeten....