Senaste nytt

Här informerar vi om sådant som är Aktuellt - antingen i vår egen verksamhet eller sådant som kan vara av särskilt intresse för våra medlemmar/kunder.

Det går utmärkt bra att koppla upp sig på vårt Nyhetsflöde, så har ni alltid tillgång till Senaste nytt. Viss info kommer att finnas både här och på vår Facebook-sida.

 • Blekingearkivet och GDPR

  Blekingearkivet och GDPR

  Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen, som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). Här informerar Blekingearkivet, om hur verksamheten förhåller sig till den nya förordningen.

  Läs mer…
  2018-07-24 09:05
 • 27 000 äldre motioner publicerade digitalt

  27 000 äldre motioner publicerade digitalt

  Just nu pågår den allmänna motionstiden. Då får ledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Förslagen går förstås att ta del av på riksdagen.se. Det är inte bara dagsaktuella motioner som går att läsa på webbplatsen.

  Läs mer…
  2014-10-17 07:53
 • Bofasta samhällen i Norden lika tidigt som i civilisationens vagga.

  Bofasta samhällen i Norden lika tidigt som i civilisationens vagga.

  Osteologen Adam Boethius vid Lunds universitet har gjort världens äldsta fynd av masslagrad fermenterad fisk utanför Sölvesborg i Blekinge. Fyndet förändrar bilden av vår förhistoria.

  Det fanns komplexa samhällen i Norden långt tidigare än vad man fram tills nu antagit, nästan lika tidigt som i civilisationens vagga i Mellanöstern.

  – Att kunna bevara och konservera en stor mängd mat visar att dessa samlare-jägare-fiskare kunde leva som bofasta och livnära en större population än vad forskare tidigare trott, säger Adam Boethius, vars fynd i dag publiceras i den ledande arkeologiska tidskriften Journal of Archaeological Science.

  Läs mer…
  2016-02-09 08:31
 • Skatteverkets allmänna råd om förtida förstöring av räkenskapsinformation

  Skatteverkets allmänna råd om förtida förstöring av räkenskapsinformation

  Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation.

  Enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt 7 kap. 7 § BFL för visst fall tillåta att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 7 kap. 2 § BFL.

  Läs mer…
  2014-06-26 14:00
 • Blekingearkivet och GDPR

  Blekingearkivet och GDPR

  Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen, som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). Här informerar Blekingearkivet, om hur verksamheten förhåller sig till den nya förordningen.

  Läs mer…
  2018-07-24 09:05
 • 27 000 äldre motioner publicerade digitalt

  27 000 äldre motioner publicerade digitalt

  Just nu pågår den allmänna motionstiden. Då får ledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Förslagen går förstås att ta del av på riksdagen.se. Det är inte bara dagsaktuella motioner som går att läsa på webbplatsen.

  Läs mer…
  2014-10-17 07:53
 • Bofasta samhällen i Norden lika tidigt som i civilisationens vagga.

  Bofasta samhällen i Norden lika tidigt som i civilisationens vagga.

  Osteologen Adam Boethius vid Lunds universitet har gjort världens äldsta fynd av masslagrad fermenterad fisk utanför Sölvesborg i Blekinge. Fyndet förändrar bilden av vår förhistoria.

  Det fanns komplexa samhällen i Norden långt tidigare än vad man fram tills nu antagit, nästan lika tidigt som i civilisationens vagga i Mellanöstern.

  – Att kunna bevara och konservera en stor mängd mat visar att dessa samlare-jägare-fiskare kunde leva som bofasta och livnära en större population än vad forskare tidigare trott, säger Adam Boethius, vars fynd i dag publiceras i den ledande arkeologiska tidskriften Journal of Archaeological Science.

  Läs mer…
  2016-02-09 08:31
 • Skatteverkets allmänna råd om förtida förstöring av räkenskapsinformation

  Skatteverkets allmänna råd om förtida förstöring av räkenskapsinformation

  Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation.

  Enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Om det finns särskilda skäl får Skatteverket enligt 7 kap. 7 § BFL för visst fall tillåta att dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation förstörs före utgången av den tid som anges i 7 kap. 2 § BFL.

  Läs mer…
  2014-06-26 14:00