Blekingearkivet och GDPR

Blekingearkivet och GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen, som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). Här informerar Blekingearkivet, om hur verksamheten förhåller sig till den nya förordningen.

Allmänt.

Denna informationstext beskriver hur Blekingearkivet behandlar personuppgifter, utifrån den nya lagstiftningen som allmänt benämns GDPR.

Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd samt skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. 

Inför den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen träder i kraft presenterar Blekingearkivet information om vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig.

Blekingearkivet – för folkrörelse- och lokalhistoria.

Hur behandlar vi dina personuppgifter.

Genom er organisations medlemskap i Blekingearkivet eller som enskild direktanvändare samlas kontaktinformation in från organisationen eller direkt från dig. Uppgifterna avser namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används bland annat för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot er organisation som medlem. Dessa uppgifter sparas så länge som organisationen är medlem i Blekingearkivet eller som du som direktanvändare betraktas som kund hos oss och därefter maximalt under ett år. Inför varje nytt verksamhetsår överförs uppdaterade adressuppgifter till medlemsregistret hos oss på Blekingearkivet, detta för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden.

Era/Dina uppgifter lämnas endast till den som organisationen bemyndigar som personuppgiftsbiträde och till Blekingearkivets personuppgiftsbiträde som handlägger organisationens arkivhandlingar och möjligen om det förekommer ett underbiträdesavtal mellan organisationen och tredje part.

2018-07-24 09:05