Arkivering

Fightas du mot dokumentberget?

Blekingearkivet är länsarkiv för enskild sektor och tar hand om organisationers material och skapar utifrån det ett relevant och användbart historiskt
förenings-/företagsarkiv.

Dokument, protokoll, fotografier, film, reklam, årsredovisningar, porträtt och föremål etc. utgör organisationens minne och lägger grunden för vad man i framtiden  får veta om er verksamhet och er roll i samhället.

TA ANSVAR FÖR DINA HANDLINGAR är vår guide/lathund för hanteringen av organisations-handlingar. (klicka för att hämta pdf)

Det sätt som ni hanterar ert material på idag - styr och begränsar vad man imorgon får veta om er verksamhet - se det som ett kvitto på det ni har åstadkommit.

Dokumenthantering

Vi hjälper att ta ansvar för era handlingar.

Dokumenthantering innebär aktiv kontroll över dokumentflödet i er organisation oavsett om dessa är analoga (pappersdokument) eller digitala (filer i en dator).

Vi hjälper organisationer att bygga upp en hållbar arkivhantering över tid. Under drygt 30 års verksamhet har vi löst de flesta problem som en organisation kan ha med sin dokumenthantering och därmed lägga en bra grund för en funktionell arkivering.

Nyckeln är att utforma och implementera riktlinjer som fastställer vad som fortlöpande ska sparas och i vilken form. Och att sedan säkerställa att dessa riktlinjer efterlevs och är funktionella.

Våra arkivarier kan även tjänstgöra som konsulter på plats och ordna befintliga arkiv och/eller upprätta funktionella dokumenthanterings- planer, så att er organisation effektiviserar stora delar av administrationen.

Forskarservice

Alla kan forska - eller söka efter information

Blekingearkivet lägger stor vikt vid att ge kvalitativ service till våra forskare.

Oavsett om du söker material till en avhandling eller om du söker uppgifter som kan hjälpa dig vidare i din släktforskning, eller som representant för en organisation/företag behöver kolla upp en enskild uppgift - så har du rätt till samma service.

Vi har tillgång till en mängd databaser som kan hjälpa dig. (Vissa hittar du via länken SÖK i menyn ovan) Vi har även utrustning för microfilms-/microfischeläsning.

Har du problem att tyda en "gammal text", så kan vår personal (med stor sannolikhet) hjälpa dig.

Kopiering - Scanning

Från tid till annan så finns det önskemål om att få kopior av arkivmaterial och självklart så vill vi erbjuda även denna service.

Standard A4 (svart-vit)          1 kr.     (Flerfärg)  2 kr.

Standard A3 (svart-vit)          2 kr.     (Flerfärg)  5 kr.

Laminering av kopia             10 kr.

 

Önskar ni ha era dokument utskrivna på Arkivbeständigt papper?    Så går det bra att maila oss en fil i Word eller PDF, alternativt lämna in en USB-sticka eller Disc, så postar vi Arkivbeständiga kopior till er.

Utskrift A3 eller A4         5 kr. (plus porto och adm.avgift på 20 kr.)

 

Vi har också möjlighet att scanna dokument/bilder (upp till A3) i ett flertal format och upplösningar. Vid denna typ av jobb lämnas prisuppgift/offert vid varje enskilt tillfälle, beroende på uppdragets omfattning och komplexitet.

 

Konvertering - Migrering

Videokamera

Gamla videos fulla med nostalgi och nu kan ni inte spela banden längre!?

Önskar ni få videomaterial överfört från band till modernare media? DVD, USB eller en extern HD.

Vi kan hjälpa er även med denna typ av mediekonvertering/migrering - från VHS/S-VHS (stora och små kassetter), Video 8/Hi8 eller BetaCam(SP), men även miniDV.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag beräknat på just ert/ditt uppdrag.

Information om medlemskap

Blekingearkivet är en ideell förening och ser gärna att aktiva organisationer blir medlemmar, när/om man nyttjar våra tjänster eller liknande service.

Som medlem i Blekingearkivet har Er organisation möjlighet till gratis rådgivning i arkiverings- och dokumenthanteringsfrågor.

Ni har rätt till att aktivt lämna förslag till styrelsesammansättning via nominering till arkivets valberedning.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP här (klickbar länk till formulär)

I Er medlemsavgift ingår en fri hyllmeter arkivutrymme.

MEDLEMSAVGIFTER

Distriktsorganisation / Företag.     900 kr./år  

Enskild förening / Lokalavd.          300 kr./år

Som medlem betalar Ni hyllmeteravgift från 2:a hyllmetern, medan icke medlem betalar en högre avgift redan från 1:a hyllmetern.


HYLLMETERAVGIFTER

För medlem.     165  kr per hyllmeter och år

Icke medlem.    330 kr per hyllmeter och år


10 års-material, ex. verifikationer från verksam förening/organisation. 190 kr per hyllmeter och år.


För företagsarkiv gäller:

För medlem.     270  kr per hyllmeter och år

Icke medlem.    535 kr per hyllmeter och år


10 års-material, ex. verifikationer från verksamt företag. 380 kr per hyllmeter och år.

KLAUSUL

För att skydda verksamheten mot felaktigt begagnande, så har Blekingearkivet en "nödklausul", som anger att:

Återtagande av ett färdigt arkiv, dvs. uppordnat och förtecknat, där Blekingearkivet har investerat både arkivmateriel och arbetstid för färdigställandet - så äger Blekingearkivet rätt att ta ut en avgift motsvarande 1500 kr. per påbörjad hyllmeter i händelse av att en organisation lämnar in ett "ofärdigt" material och senare återtar ett färdigt arkiv.